Utnyttja ditt ROT-avdrag

Du kan dra av med ROT-avdraget när du beställer arbete från oss. Du får en skattereduktion som gör att du betalar 30% av priset för en professionell målare från Målarn’ i Göteborg. Maxbeloppet får inte överstiga 50 000 kr per person och år och efter det börjar vanliga priser att gälla. Bor du med någon i ditt bohag till exempel så får du dra av (2 x 50 000 = 100 000 kr) dubbelt så mycket. Detta gäller alla våra tjänster som all typ av måleri, tapetsering och renovering.

Redan i offerten från oss kan du se vad priset blir efter ROT-avdraget och skattelättnaden görs vid köpet. Det finns heller inget lägsta belopp som du måste komma upp i för att få använda ROT-avdraget. Skattereduktionen har gällt sedan 8 December 2008 och är fortfarande i bruk.