Om ROT-avdrag

ROT-avdraget innebär i korthet att du får 30 % lägre arbetskostnad på utfört arbete. Det gäller det mesta som sker inom renoveringar, tillbyggnationer och ombyggnationer. Däremot inte nybyggnationer. Varje år får avdrag ske på 50 000 kr (RUT + ROT tillsammans).

Vi gör allt pappersarbete

Vi sköter all administration kring ROT-avdraget. I våra offerter framgår det tydligt hur stort avdrag som förväntas ske och på fakturan är materialkostnad, arbetskostnad och ROT-avdrag specificerat.

Vi sköter all kontakt med Skatteverket och efter att du som kund betalat fakturan kommer ett ROT-underlag att skickas ut. Det är alltså ett bevis på att registrering skett på det belopp som angetts på fakturan. Du kan även logga in på Skatteverkets hemsida och den vägen se alla ROT- och RUT-avdrag du fått.

Kunden är ansvarig för att avdrag kan ske

Vi utgår från att privatpersoner alltid vill ha arbetet utfört med ROT-avdrag. Vi frågar därför efter personnummer för att kunna registrera detta korrekt.

Har vi skickat ut en faktura med avdrag och det sedan visar sig att kunden inte är berättigad till avdrag har vi rätten att fakturera resterande belopp. Det är med andra ord kundens ansvar att enbart begära fakturor med ROT-avdrag om de har rätten att få detta.