Utnyttja ditt ROT-avdrag

Du kan dra av med ROT-avdraget när du beställer arbete från oss. Du får en skattereduktion som gör att du betalar 30% av priset för en professionell målare från Målarn’ i Göteborg. Maxbeloppet får inte överstiga 50 000 kr per person och år och efter det börjar vanliga priser att gälla.

Om du lever ihop med någon till exempel så får du dra av (2 x 50 000 = 100 000 kr) dubbelt så mycket. Detta gäller alla våra tjänster som all typ av måleri, tapetsering och renovering.

Redan i offerten från oss kan du se vad priset blir efter ROT-avdraget och skattelättnaden görs vid köpet. Det finns heller inget lägsta belopp som du måste komma upp i för att få använda ROT-avdraget. Skattereduktionen har gällt sedan 8 December 2008 och är fortfarande i bruk.